Ekonomia jest zainteresowana czym, co nazywamy w skrócie PKB.

W czym pomaga PKB – otóż za pomocą niego możemy liczyć.
Jest to nic innego jak suma wytworzonej produkcji finalnej na terytorium danego kraju, (wszystko co wytworzone zostało w danym kraju), policzona w cenach ostatecznych odbiorców w ustalonym czasie.
Z reguły obejmuje to rok.
Co mówi ekonomia o produkcji finalnej?
To produkt w gospodarce, który nie podlega już przetwarzaniu.
To wszystko to, co trafia ostatecznie do klienta. Jest zatem czym innym niż surowiec, który może być nadal przetwarzany.

W ekonomii PKB definiuje się jako stopę życiową.
Do PKB nie wliczamy usług, które wytwarzamy w gospodarstwie domowym. W wysokorozwiniętych krajach mały udział produkcji gospodarstw domowych, w mniej rozwiniętej gospodarce bardzo duży udział, nie da się tego pominąć, oszacowuje się do PKB.

Ekonomia nie stosuje oszacowywania PKB w odniesieniu do tzw szarej strefy. I wreszcie najważniejsze. Co oznacza skrót PKB – to nic innego jak produkt krajowy brutto.