Marketing prawniczy
Marketing prawniczy są to wszelkie działania które dążą do promowania działalności kancelarii i pozyskiwania nowych klientów. Marketing ten jest o wiele cięższy niż marketing innych firm. Przede wszystkim w sytuacji reklamowania kancelarii prawniczej czy notarialnej nie można prowadzić żadnej kampanii reklamowej, która polegałaby na porównywaniu swoich usług z usługami innych kancelarii. Dlatego też marketing prawniczy trzeba prowadzić bardzo rozsądnie, aby nie dopuścić się żadnych przewinień prawnych. Bardzo wiele kancelarii rezygnuje z reklamowania swoich usług ze względu na to, że zakres ten jest bardzo ograniczony przez liczne regulacje prawne związane z etyką zawodową, jak na przykład Kodeks Etyki Adwokackiej. Sama strategia marketingu kancelarii związanej z zawodami prawnymi musi opierać się głównie na informowaniu o tym jakie zakresy spraw są prowadzone przez kancelarię. Należy jednak pamiętać, że reklama ta nie może mieć żadnych treści wartościujących. Pierwszym krokiem, który powinien zostać podjęty w strategii marketingu prawniczego powinien opierać się na analizie silnych oraz słabych stron kancelarii. Samo promowanie usług prawnika, adwokata, notariusza czy radcy prawnego jest całkowicie legalne.