Closeup of accountant counting on calculator and working with table

Upadłość konsumencka
W przypadku zupełnej niewypłacalności dotyka nas tzw. upadłość konsumencka. Zmiany nowelizujące przepisy prawa upadłościowego weszły w życie w dniu 24 marca 2020 roku. Warto dowiedzieć się czym jest upadłość konsumencka oraz jak przebiega procedura oddłużania. W każdym przypadku będzie ona przebiegała nieco inaczej.

O ustanowienie upadłości konsumenckiej może się starać osoba prywatna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Upadłość konsumenta nie będzie zatem dotyczyła osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. Takie osoby można oddłużyć w inny sposób. Upadłość konsumenta dotyczyć będzie osób niewypłacalnych, tj. takich, które nie opłaciły swoich zobowiązań od ponad trzech miesięcy.

Oddłużenie można zasądzić w postaci umorzenia całości lub części długu. Możliwe jest także spłacenie wierzycieli z majątku osoby zadłużonej.

Do tej pory sądy były skłonne oddalać wnioski o upadłość konsumenta, które były składane przez osoby, które wskutek rażącego niedbalstwa lub w sposób umyślny doprowadziły do własnego zadłużenia, np. poprzez nieroztropne zaciąganie pożyczek. Kluczowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenta stał się tzw. „czarny łabędź” prowadzący do zamknięcia miejsca pracy lub pogorszenia się stanu zdrowia osoby fizycznej, co pociągnęło by za sobą utratę wypłacalności, niemożliwość utrzymania się. Zasadniczo każdy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a sąd ma możliwość oddalić złożony wniosek.