Rozważając rozmaite aspekty zagadnień rynkowych czy gospodarczych nie można pominąć czynnika skali, czyli przyjętej perspektywy ekonomicznej. To, czy na procesy zachodzące w gospodarce będziemy patrzeć z dystansu, czy też będziemy brali je pod lupę i obserwowali zjawiska zachodzące w skali mikro ma przecież ogromne znaczenie dla wszelkiego rodzaju analiz. Wyciągane z badań wnioski będą również zależne od przyjętej skali.

Dlatego też ekonomia to w gruncie rzeczy dwa różne pojęcia. Makroekonomia skupia się na zjawiskach w skali całego kraju, a nawet całego świata – bada zależności posługując się zintegrowanymi wskaźnikami, takimi jak inflacja, stopa bezrobocia czy choćby Produkt Krajowy Brutto. Mikroekonomia z kolei za przedmiot badań ma poszczególne podmioty gospodarcze a nawet rynki konkretnych produktów. Jeszcze bardziej różnią się te pojęcia na gruncie przyjętych metodyk czy metodologii – inne będą instrumenty badawcze, inne będą porównywane indeksy czy wskaźniki, a nawet inny język stosowany do opisu obserwowanych zjawisk.