Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się jak działają rynki? Czy wystarczają nam te informacje, które są przekazywane poprzez środki masowego przekazu? Dobrze jest sobie zadać również pytanie o to, czy media na pewno podają ludziom klarowne, prawdziwe informacje, czy czasem nie te, które są im wygodne oraz niejednokrotnie po prostu pasują do określonej sytuacji? Należy być bardzo ostrożnym. Ekonomia jest działką, w której dominują spekulanci i osoby, które niemal trudnią się w wykorzystywaniu niewiedzy innych ludzi. Trzeba wiedzieć według jakich zasad działa świat finansów, by umieć się obronić przed takimi nieuczciwymi sposobami dezinformowania mas ludzkich. Trzeba być świadomym obywatelem, który potrafi odróżnić od siebie informacje prawdziwe od fałszywych. Jeżeli wiemy, że nie za bardzo potrafimy sprostać wyzwaniom rzucanym przez tę naukę, to warto chociażby postarać się o dokształcenie się w tym zakresie. Chociaż część informacji, które uda nam się opanować, będzie mogła być dla nas skuteczną obroną.